вик интернет услуги подаване на данни

Срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации е до 30 септември, припомня Националната агенция за приходите (НАП). Данните, посочени в.

Уеб 17/11/2022  · КиК Инфо – информационна платформа за данъци и счетоводство. Оnline приложения. Калкулатори за работна заплата, граждански договори, разходи на работодателя, стаж, майчинство. Данъчни новини. Данъчно-счетоводен портал.

Може да изпращате показания през интернет единствено ако водомерът Ви е изряден (не.

подаването на данни се извършва извън периода на самоотчитане.

30 dec. 2020.

В тази връзка, при изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2021.

интернет страницата на НСИ Инфостат не са публикувани данни за.

11/12/2015  · Lex.bg – Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане

ВиК услуги за Цариградски комплекс Велико Търново получава средства за нови ВиК-мрежи – „Света гора“ във Велико Търново предстои да стартира, след МРРБ одобри окончателно проекта на общината за обновяване на ВиК-мрежите под ня. Възрастна жена пропадна тази сутрин в огромен изкоп на ВиК в Русе. Настанена е в хирургичното отделение на една от русенските болници със. Нападнаха служител на

Община Кресна – Официален интернет сайт · ВиК Кресна. 26.07.2022 · Щети и блокирани пътища в Община Кресна. 27.06.2022 · "Заедно можем повече". 15.04.2022 · "Средно.

През пролетта на 2023 г. се очаква да бъдат одобрени ВиК обектите в шест области на страната, които ще кандидатстват за финансиране от Програм.

17/11/2022  · КиК Инфо – информационна платформа за данъци и счетоводство. Оnline приложения. Калкулатори за работна заплата, граждански договори, разходи на работодателя, стаж, майчинство. Данъчни новини. Данъчно-счетоводен портал.

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура.

ВиК-Русе да ускори дейностите по всички обекти, а незавършените да бъдат подготвени така, че да не възпрепятстват работата на.

09/10/2017  · 29. допринася за съвместимостта на процесите за обмен на данни относно най-важните пазарни процеси на регионално равнище, като гарантира необходимата степен на поверителност на информацията;

20 nov. 2021.

При подаване на самоотчет е необходима следната информация.

.

В случай, че клиентите изберат да подадат самоотчет чрез интернет.

Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД) урежда начина, по който личните данни на физическите лица в ЕС могат да бъдат.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД −.

Възрастна жена падна в изкоп на ВиК проект в Русе – Възрастна жена падна в един от централните изкопи по мащабния ВиК проект в Русе. Инцидентът е станал малко след 8 часа тази сутрин на.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД −.

Силистра е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

Посочените общи условия за ползване на интернет страницата на ВиК ООД.

Европейския социален фонд.

За подобряване достъпността до www.kzp.bg, уебсайтът използва cookies/бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Съгласен съм.

Тук можете да откриете информация за инвестиционните проекти на „Софийска вода” АД, качеството на водата в отделните райони, планираните спирания на водата и аварийните ремонтни дейности.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

проекта ще се проведе от наетите експерти, работещи в Интегрирания комплекс от услуги, чрез подаване на Заявление (по образец).

Съгласно китайския закон правителството може да принуди всяка компания да предаде всички данни, които съхранява на своите сървъри. Компани.

Удължен е срокът за подаване на музикални творби за химн на град Мъглиж. Това стана ясно след решение на Общински съвет Мъглиж. До 30 ноември.

Подаване на сигнал.

Централизирано заявяване и получаване на услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни.

Комисията за защита на личните данни.

„Ако не бяхме осигурили това финансиране, някои от строителите щяха да спрат работата си или да фалират“, обясни урправителя на ВиК Русе ин.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ.

2. срокът за предоставяне на изходни данни за присъединяване към водоснабдителната и.

включени в цените на регулираните ВиК услуги на операторите. По този начин ще се стабилизира финансовото състояние на дружествата, ще се.

З аявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и на имейл [email protected], по пощата или чрез куриер, както и чрез Система за сигурно електронно връчване. Повече информация можете да видите ТУК

Защита на лични данни и условия за ползване на услуги;.

осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация.

Уеб 09/10/2017  · Lex.bg – Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане

ПУБЛИКУВАНА Надграждане на ИСУН 2020. Уважаеми потребители на ИСУН 2020, Извършена е актуализация на системата и в модул "Електронно отчитане" е добавена функционалност, позволяваща ежемесечната подготовка и изпращане.

26 jan. 2018.

документирани процедури и/или вътрешни правила за управлението на качеството на предлаганите ВиК услуги чрез определяне на процесите, връзките.

Вие нямате право да подавате друга информация освен показания на водомера. „ВиК“ ЕООД – София, Ви информира, че показания през интернет може да изпращате.

Съобщение относно нарушаване на нормалното водоподаване във връзка с извършване на дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура.

Starlink променя политиката си за справедливо ползване за домашни клиенти в САЩ и Канада. Позволява да използват до 1 TB данни на месец от услугат.

ВиК уведомява, че от 14 ноември 2022г. (понеделник), Центърът за работа с.

От месец Юли 2014 г. във ВиК ЕООД Стара Загора.

Защита на личните данни.

Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни. За всяко лице, подлежащо на вписване в.

Носите отговорност за верността на подадените от вас данни.

От самоотчет през Интернет можете да се възползвате само, ако водомерът ви е изряден,

В периода между 15 и 18 септември 2022 г. в рубрика „Е-услуги и справки.

на осигурено лице – за подаване на данни след 18.09.2022 г. (сега действащото.

ВиК авария временно променя маршрута на автобусна линия 13 във Варна. След 9:00 часа автобусите няма да обслужват спирки "Бл. 22", "Нов корпус на.

Сами можете да предоставите показанията на водомерите си, в случай че нямате възможност да осигурите достъп на проверителите, които отчитат водомерите във.

(1) Потребители на В и К услуги са: 1. юридически или физически лица.

5. да поддържа технико-икономическа база-данни за състоянието на В и К системата;.

За сигурна, бърза и лесна комуникация с ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и за да имате възможност да заявявате всички услуги, е необходимо личните клиентски данни.

Уеб З аявления, молби и други документи по преписките могат да се подават и на имейл [email protected], по пощата или чрез куриер, както и чрез Система за сигурно електронно връчване. Повече информация можете да видите ТУК